2018

Verkorte staat van Baten en Lasten

BATEN                                                                  LASTEN

 

Periodieke bijdragen            98.003,12             Vaste lasten          € 54.528,13

Overige bijdragen               €    8.879,55            Variabele lasten      € 32.531,43

 

Totaal Baten                        €106.882,67            Totaal Lasten           € 87.059,56

                                                 

                                                 

Geconsolideerd resultaat:         € 19.823,11                           

                                                 

                                                 

Toegevoegd of onttrokken aan:

                                                 

Continuïteitsreserve           €    9.333,64 onttrokken                           

Bestemmingsreserve          € 10.716,66 toegevoegd                           

Algemene reserve               € 18.440,09 toegevoegd                             

 

Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Gemeente ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bij de Gemeente bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende traktement -en salariskosten alsmede de doorlopende kosten voor huisvesting.

 

Bestemmingsreserve

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

 

Algemene reserve

Algemene reserve betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.

Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan