ANBI gegevens

 
Doelstelling:
Het Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark (hierna omschreven als de Gemeente) is een theocratische gemeenschap op de grondslag van Gods woord.
Haar doel is het evangelie van Jezus Christus te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in  2 Timothëus 3: 16-17.
 
Naam ANBI:
Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark
Ook bekend als: Volle Evangelie Gemeente Alphen aan den Rijn of Volle Evangelie Gemeente De Ark.
 
RSIN/ fiscaalnummer: 805680433.
 
KvK nummer: 67029051
 
Vestigingsadres:
Prins Hendrikstraat 54
2405AK Alphen aan den Rijn
 
Email-adres: info@vegdeark.nl
 
Contactgegevens:
Toon en Janny van der Hoorn (voorganger)
Nieuwedijk 40,
2405 XW Alphen aan den Rijn
Email: toonvandenhoorn@ziggo.nl
tel: 0172-490020
 
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Gemeente is naar bijbels patroon in handen
gegeven van voorganger en oudsten. Het bestuur heeft uit haar midden een voorzitter zijnde de voorganger , een secretaris en een penningmeester gekozen.
 
Beleidsplan:
De Gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door:
Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van  het evangelie en het pastoraat centraal staan. Deze activiteiten worden geleid door – al dan niet voor andere werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vrijgestelde – voorganger en oudsten. Ook andere – door voorganger en oudsten daarvoor geschikt bevonden- personen kunnen deze activiteiten leiden.
Gebruik te maken van alle wettige- en passende middelen.
 
Beloningsbeleid:
De voorganger (fulltime) en een oudste als kerkelijke medewerker (parttime) krijgen als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN. 
 
De overige oudsten verrichten hun werk pro deo.
 
De Gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.
 
Activiteiten:
De vele activiteiten van de Gemeente worden gepubliceerd in het blad van de Gemeente “Arkjournaal” en op de website van de Gemeente. 
 
Financiële Verantwoording:
De voor het bereiken van de doelstelling van de Gemeente
benodigde financiële middelen worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.
 
Klik op het jaartal voor de verkorte staat van baten en lasten incl. gemaakte reservering met toelichting .
2018
2019
2020
2021
2022
 
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan